Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

3 декември, Денот на децата со попреченост

Децата со посебни потреби се еднакви и заслужуваат ист статус како и сите други деца!

Денеска, 4 декември, работен ден заедно со директорите Беким и Садик во градското училиште имавме посета за поддршка и поддршка на децата со попреченост.

Секое дете е цвет, сите заедно го прават светот прекрасна цветна градина!

Јас сум меѓу вас,
Јас сум поинаков,
Јас сум еднаков!

Back to top