Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за јавен увид

Се известуваат граѓаните на Општина Кичево и надлежните институции дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктурни градби – надградба на цевководниот систем – крак на РБС Студенчица, разделна градба – РЕК Осломеј, КО Мамудовци, КО Лазоровци, КО Црвивци и КО Осломеј, Општина Кичево.

Јавниот Увид ќе трае 15 (петнаесет) дена, во период од 23.04.2024 година до 15.05.2024 година

Back to top