Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за спроведување на јавен увид

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрана со инсталирана моќност до 1mw, на КП 581, КП 591, КО Карбуница, Општина Кичево

Back to top