Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Анета Настеска

тел: 070/318-775
Е-пошта: aneta.nasteska@kicevo.gov.mk

Анета Настеска, родена на 30.10.1985 година во Кичево, каде што завршува основно и средно образование. Во 2009 година дипломира на универзитетот „Кирил и Методиј“ на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Истата година се вработува како помлад соработник во Општина Вранештица.

Со новата територијална распределба на општините и спојувањето со Општина Кичево, својата професионална кариера ја продолжува во Општина Кичево.

По  усовршувањето во 2021 година се стекнува со звање раководител на Одделение за човечки ресурси.
Во Август 2022, доаѓа на функцијата Секретар на Општина Кичево.

Back to top