Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Арбен Ристеми
arben.ristemi@kicevo.gov.mk
076/350-536

Барањата за пристап до информации од јавен карактер граѓаните можат да ги пратат по електронски пат на службеното лице или по пошта на следната адреса:

Општина Кичево
Борис Кидрич бр.1
6250 Кичево, Северна Македонија

Листа на информации / слободен пристап до информации

Заштитено внатрешно пријавување

Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување

Back to top