Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: “Ветерен Парк Кичево (35 МW)“ општина Кичево

Back to top