Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informata për mbajtjen e debatit publik për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Projektin: “Parku me erë në Kërçovë (35 MW)” Komuna e Kërçovës

Back to top