Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Градскиот резервоар за вода се поправа целосно, внатрешно и надворешно

Градскиот резервоар за вода изграден во 1983 година од поранешната армија на ЈНА, со капацитет од 2000 метри кубни, за прв пат целосно се поправа и внатрешно и надворешно.
Го обезбедуваме потребниот квалитет и количина на вода за пиење.
ЈП „Комуналец“ – Кичево
Нашата општина.

Back to top