Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Доделување на благодарница

Општина Кичево на кичевските донатори од САД им додели БЛАГОДАРНИЦА за снабдувањето на сите албански училишта со електрично пијано и стручна музичка уметничка литература и го цени нивниот придонес што секогаш се во близина на нивниот роден град со разни донации.

Бескрајна благодарност за помошта и почитта.

Back to top