Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик – Постапка, услови и потребни документи за аплицирање за Програмата за социјално домување

Со овој јавен повик се распределуваат вкупно 30 социјални станови за Роми во општина Кичево во станбени згради на улицa „Станбена улица број 4“ бб во Кичево изградени по проект: Програмата за социјални станови за Роми во Кичево, финансиран од ЕУ, имплементиран од Центар за граѓанска иницијатива Прилеп и општина Кичево.  

Услови и потребна документација за лицата потенцијални корисници на социјални станови може да се превземат на следниот линк:

Back to top