Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Хоризонталната сигнализација во општина Кичево

Активностите за обележување на улиците со бели линии, ќе продолжат со цел да се постави сигнализација на сите патни правци во Кичево.

Back to top