Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Капитален проект од областа на земјоделството и агрокултурата

Уште еден капитален проект од областа на земјоделството и агрокултурата.
Систем за наводнување на земјоделско земјиште во село Колибари и Црвивци.
Околу 160 хектари земја кои ќе дадат можност за нашите аграри и земјоделци да обработуваат и развиваат земјоделски култури.
Остваруваме уште едно барање и сон на нашите жители.
Добра соработка со Министерството за земјоделство.

Back to top