Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Училишната програма на учениците од ОУ „Реџе Рушит Зајази“

Задоволство да присуствуваш на училишната програма на учениците од ОУ „Реџе Рушит Зајази“. Денеска меѓу ветераните на образованието, наставниците и учениците во чест на одбележувањето на училишниот ден.

Честитки и многу успеси.

Back to top