Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Улицата Раим Лика комплетирана со сите потребни стандарди

Населба Пашино

Атмосферска канализација
Сигнализација
Тротоари за пешаци
Јавно осветлување

Инвестиција Општина Кичево

Back to top