Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение

Во рамки на акцијата “Oбезбедување бесплатни здравствени прегледи за социјално ранливите Роми преку намалување на последиците по нивното здравје како резултат на КОВИД-19” финансирана во рамки на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД Програмата Фаза II за “Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво”, Општина Кичево во соработка со ЈЗУ Здравствен Дом Кичево ќе спроведе бесплатни здравствени прегледи за социјално ранливите Роми на следните локации и датуми:

  1. Ул. Партизански Одреди (кај пошта) на ден 02.10.2023 год. и 03.10.2023 год. во период од 08:00 до 16:00
  2. Ул. Маршал Тито (Бела Кула) на ден 04.10.2023 год. во период од 08:00 до 16:00
  3. Ул. Прилепска на ден 05.10.2023 год. и 06.10.2023 год. во период од 08:00 до 16:00
Back to top