Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за јавен увид

Njoftohen qyetarët e Komunës së Kërçovës dhe institucionet kompetente se organizohet Shqyrtim publik për Projektit urbanistik jashtëpërfshirjessë planit urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore me destinim E1.13 – elektrana sipërfaqësore solare dhe fotovoltaike – ndërtime për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme (panele me foto tension që ndërtohen në tokën) me fuqi deri 300kW, në PK1173 dhe PK 1174, KK Orllancë dhe 0.4 kV përcjellës elektrik në pjesën e PK 2304, KK Orllancë, Komuna e Kërçovës, përgatitur nga OMNIA PROEKT SHPK Manastir, me nr. tek. 17/2023.

Јавниот увид ќе трае 15 (петнаесет) дена, во период од 20.09.2023 до 10.10.2023

Back to top