Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Презентација на трудовите на учениците на ОСУ „Дрита“

Вчера бев воодушевен од претставувањето на трудовите на учениците на ОСУ „Дрита“. Стручните насоки даваат конкретни резултати во градењето на личноста на ученикот, како и неговиот професионален развој!

Им посакувам и ги охрабрувам наставниците и раководителите на училиштето со максимална посветеност да продолжиме уште повисоко да го подигаме образованието и воспитанието на помладите генерации. Нашата интеракција со родителите ни овозможува да имаме посветлен квалитет и иднина.

Почитувани ученици и наставници,
Повеќе од задоволен сум од тоа што ми го претставивте вчера, но како и да е ние продолжуваме да работиме уште понапорно и подобро!

Back to top