Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Број на вработени29
Број на противпожарни возила7
Просечно време за излез на противпожарна единица со соодветна опрема за технички интервенции и пожари3 – 3,5 минути
Број на интервнеции за 2023 година
Вкупен број на интервенирани пожари и технички интервенции243
Број на интервнеции за 2022 година
Број на интервенирани пожари186
Број на технички интервенции26
Број на интервнеции за 2021 година
Број на интервенирани пожари198
Број на технички интервенции20
Број на интервнеции за 2020 година
Број на интервенирани пожари – шумски159
Број на интервенирани пожари – локално142
Број на технички интервенции17
Back to top