Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Патот во с.Колибари успешно завршен и навреме финализиран

Проектот е предвиден за 2023 година
Со ист интензитет продолжуваме да ги реализираме нашите ветувања за нашите граѓани и во 2024

Back to top