Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава албански
Број на паралелки27
Вкупен број ученици165
Број на ученици од женски род86
Број на ученици од машки род79
Број на наставен кадар46
Број на помошен кадар9
Вкупен број на вработени55
Back to top