Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава албански
македонски
турски
Број на паралелки73
Вкупен број ученици1428
Број на ученици од женски род676
Број на ученици од машки род752
Број на наставен кадар142
Број на помошен кадар21
Вкупен број на вработени163
Back to top