Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава албански
Број на паралелки45
Вкупен број ученици309
Број на ученици од женски род133
Број на ученици од машки род176
Број на наставен кадар72
Број на помошен кадар21
Вкупен број на вработени93
Back to top