Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава албански
Број на паралелки17
Вкупен број ученици68
Број на ученици од женски род29
Број на ученици од машки род39
Број на наставен кадар31
Број на помошен кадар13
Вкупен број на вработени44
Back to top