Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава албански
Број на паралелки27
Вкупен број ученици165
Број на ученици од женски род82
Број на ученици од машки род83
Број на наставен кадар55
Број на помошен кадар13
Вкупен број на вработени68
Back to top