Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава албански
Број на паралелки39
Вкупен број ученици607
Број на ученици од женски род285
Број на ученици од машки род322
Број на наставен кадар87
Број на помошен кадар12
Вкупен број на вработени99
Back to top