Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општина Кичево успешно го заврши процесот на доделување 50 стипендии за студенти

Општина Кичево успешно го заврши процесот на доделување 50 стипендии за студенти, поделени во две категории:

  • 25 стипендии за одлични студенти (врз основа на покажаниот успех)
  • 25 стипендии за студенти од социјална категорија

Вреди да се напомене дека од вкупно 97 пријавени, 50 студенти ја добија стипендијата и ќе бидат финансирани во текот на 8 месеци студии, поточно во учебната 2022/23 година.

Градоначалникот на општина Кичево им посакува успех на сите кои ги исполниле условите и го добиле правото на Стипендијата и воедно ги охрабрува сите ученици да имаат најдобри можни резултати.

Back to top