Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општина Кичево во соработка со градинката Ластовички ги отвори вратите за децата на иселениците од Кичево

Добредојдовте дома драги браќа!

Општина Кичево во соработка со градинката Ластовички ги отвора вратите за децата на иселениците од Кичево.
За првпат ќе отвориме албански паралелки за возрасната група 4-6 години за децата на иселениците во детската градинка Ластовички.

Условите за регистрација се:

  • Извод на родени
  • Потврда од лекар на мајка дека детето е здраво и може да остане во градинка
  • Уверение за примени вакцини
  • Фотокопија од пасошите на родителите
  • Склучен договор за престој со градинката
  • Согласност за медиумско покривање

Работното време е од 07:00 – 16:30 часот.
Приемот на децата ќе биде од 7:00 до 8:30 часот.

Заинтересираните можат да резервираат на емаил адресата: olga_miceska@yahoo.com
Бројот на деца ќе биде ограничен на 25, додека возраста е 4-6 години.

Back to top