Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Изградба од темел на патот „Рахим Лика“

Населба Долно Пашино
Изградба од темел на патот „Рахим Лика“
Атмосферска канализација, јавно осветлување, пешачка патека и асфалтирање.

Back to top