Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Извештај

Извештај по спроведен Јавен повик за надоместување на трошоците за набавка на високоефикасни инвертер клима уреди за 2022 година за подрчјето на Општина Кичево

Back to top