Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известување

Почитувани,

Екипите на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија во КЕЦ КИЧЕВО 

-дел од потрошувачите од с. Брждани во период од 06.4.2021  08:30:00 до 06.4.2021  15:00:00

-дел од потрошувачите од с. Осој во период од 06.4.2021  08:30:00 до 06.4.2021  15:00:00

-ул. 4-ти Јули, 11-ти Септември, Борис Кидрич во период од 06.4.2021  15:00:00 до 06.4.2021  15:20:00

Back to top