Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Едукативна кампања – Мојот данок, за мојата општина!

Општина Кичево во соработка со УСАИД преку меморандумот за соработка го спроведува проектот за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите од кампањата

Едукативна кампања – Мој данок, за мојата општина!

Преку оваа кампања сакаме да ја информираме јавноста дека плаќањето данок на имот е должност на секој даночен граѓанин, но истовремено и придонес на поединецот за градење подобра иднина во општината и државата во која живее.

ВНИМАНИЕ

Доколку поседувате имот во одредена општина, тогаш автоматски сте даночен обврзник со законско право на даночно решение на вашиот имот, но и законска обврска и лична обврска да го платите данокот навреме.

Следно, ве покануваме да го погледнете ова видео на линкот подолу

Линк

Back to top