Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Грантови за самовработување

Општина Кичево петта година по ред во рамки на програмата за локален економски развој во која е предвиден буџет за „Поддршка на претприемништвото, и почеток на нови бизниси кои ќе придонесат за намалување на невработеноста во нашиот град со цел создаде конкурентна економија во приватниот бизнис, градоначалникот на Општина Кичево г-дин Фатмир Дехари потпиша 15 договори за грант од Мерка 1 во вредност од 240.000 ден, за самовработување и започнување нови бизниси и вкупно 15 договори од мерка 2. за субвенционирано вработување за нови работни места на кои Општина Кичево им плаќа придонеси во текот на една година.

На сите добитници на грант и на оние кои ги исполнија условите да ги добијат овие мерки за развој на локалниот бизнис, ние како општина ви посакуваме успех и ефективна работа во иднина.

Back to top