Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Градоначалникот на општина Кичево Фатмир Дехари денеска подели договори за самовработување

Градоначалникот на општина Кичево Фатмир Дехари денеска подели договори за самовработување во рамките на програмата за локален економски развој предвидени во Буџетот на општината за 2022 година

Мерка – I
Од вкупно 20 договори за самовработување, грантови во вредност од 180.000 денари добија 16 апликанти на кои им е овозможено да отворат нови бизниси во рокот предвиден во договорот и со тоа да ја зголемат конкурентноста и квалитетот на бизнисите на ниво на општина Кичево.

Во Мерката II – субвенција за ново работно место, право на вработување добија 15 постоечки фирми, кои во рок од 15 дена ќе ги претстават новите вработени пред своите субјекти и за период од 1 година ќе бидат субвенционирани од општина Кичево.

Како институција продолжуваме трајно да ги поддржуваме, поттикнуваме и мотивираме приватните бизниси со цел да се создаде конкурентна економија и да се намали нивото на невработеност во нашата општина.

Back to top