Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Градоначалникот на Кичево, г. Фатмир Дехари додели 40 договори за вработување

Денеска во просториите на Општината, градоначалникот на Кичево, г. Фатмир Дехари доделил 40 договори за вработување, односно 20 договори за самовработување преку грант во вредност од 180.000 денари и 20 договори за субвенционирано вработување.

Овие мерки се предвидени во рамките на Програмата за локален економски развој во која е предвиден буџет за „Поддршка на претприемништвото, за започнување нови бизниси и реализација на проекти кои придонесуваат за намалување на невработеноста во општината.

Овие мерки се насочени кон создавање конкурентна економија во приватниот бизнис, поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и претприемништвото.

Вреди да се напомене дека ние како општина оваа практика ја практикуваме четврта година по ред и на територијата на општина Кичево многу успешно ја развиваме својата дејност над 60 бизниси точно субвенционирани од Буџетот на општина Кичево.

Гледајќи го резултатот и ефектот од овие мерки што ги практикуваме како општина, оваа практика на субвенционирање ќе ја продолжиме и во наредните години со единствена цел да ги стимулираме младите професионалци и претприемачи да креираат свои бизниси.

Ви посакуваме успех во работата.

Back to top