Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Skender Xhabiri

Кryetar këshilli

tel: 070/799-242
E-mail: gebels_2@hotmail.com

Drenushe Dalipi

tel: 071/630-831
Е-mail: adv.drenushe@hotmail.com

Fortesa  Sejdini

tel: 071/760-439
Е-mail: fortesa.sejdini@gmail.com

Kamer  Klosi

Magjister i Shkencave Politike

tel: 070/223-067
Е-mail: kamerr.klosi.30@gmail.com

Migjen Zendeli

tel: 072/751-758
Е-mail: zmigjen@gmail.com

Tefik Lutviu

tel: 072/604-497
Е-mail: tefik.lutfiu95@gmail.com

Argjent Asani

tel: 071/341-000
Е-mail: argjent.asani@outlook.com

Sibel Tufekxhi

tel: 075/318-314
Е-mail: sibelb123@hotmail.com

Valbona Adili Emini

Pediatër

Pediatër specialist në një institucion shëndetësor privat

tel: 070/990-513
Е-mail: valbonaadili7@gmail.com

Agim Sadiku

tel: 070/669-510
Е-mail: agim_sadiku2009@live.com

Ramazan Zulbeari

tel: 070/616-535
Е-mail: nushi_20@yahoo.com

Abdulla Sejdini

tel: 071/558-718
Е-mail: abdulla_sejdini@outlook.com

Valentina Lazarevska

Arsimtar i diplomuar për arsimit fillor

E punësuar në SHFK „Kuzman Josifoski – Pitu“ – Kërçovë

tel: 071/221-077
Е-mail: valentina.sovet21@yahoo.com

Filip Mitreski

tel: 078/501-806
Е-mail: filip.sovet2021@gmail.com 

Mihajlo Daniloski

Pedagog i diplomuar

Punonjës në NP Komunalec – Kërçovë

tel: 077/987-106
Е-mail: mihajlodaniloski@hotmail.com

Violeta Spasenoska

Inxhinier teknolog i diplomuar

Referent i çështjeve studentore në Fakultetin Juridik – Kërçovë

tel: 075/375-271
Е-mail: violeta.spasenoska@uklo.edu.mk

Laze Jaqimoski

Doktor i Shkencave Juridike

Profesor i Asociuar në Fakultetin Juridik – Kërçovë, Universiteti St. “Kliment Ohridski” – Manastir

tel: 076/431-224
Е-mail: ljakimoski@yahoo.com

Viktor Aleksoski

tel: 071/254-306
Е-mail: viktoraleks92@gmail.com

Ivanço Bozhinovski

Magjistër i Gjeodezisë dhe Gjeoinformatikës

I punësuar në një kadastër private

tel: 075/318-912
Е-mail: ivan71447@gmail.com

Igor Stojanoski

Inxhinier i diplomuar në teknologjitë softuerike

Biznesmen privat

tel: 078/227-350
Е-mail: spicomp@t.mk

Olgica Poposka

Doktor

I punësuar në shërbimin emergjent mjekësor në Shëpim e shëndetit- Kërçovë

tel: 070/888-291
Е-mail: olgica.poposka@yahoo.com

Daniela Poposka

Menaxher i diplomuar në Turizëm dhe Hoteleri

I punësuar në Qendrën për Punësim – Kërçovë

tel: 071/281-569
Е-mail: poposkadaniela@yahoo.com

Anto Trajanoski

tel: 070/318-197
Е-mail: trajanoskianto@gmail.com

Back to top