Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sektori për Mbështetje të Kryetarit të komunës

/

tel: /

Е-mail: kercova2013@yahoo.com

Orë pune: 8:00 – 16:00

Trego më shumë

Sektori për Çështje financiare

Udhëheqës: Burim Kadriu

tel: 071/221-943

Е-mail: burimkadriu@yahoo.com

Orë pune: 8:00 – 16:00

Trego më shumë

Sektori për Çështje juridike, Punë organizative dhe Veprimtari publike

Ndihmës udhëheqësi Marjan Dimoski

tel: 075/311-272

Е-mail: marjan@kicevo.gov.mk

Orë pune: 8:00 – 16:00

Trego më shumë

Sektori për Arsim, Kulturë, Sport, Shëndetësi, Mbrojtjen sociale dhe Mbrojtjen e fëmijëve

Udhëheqës: Emin Nasufi

tel: 075/210-415

Е-mail: e_nasufi@hotmail.com

Orë pune: 8:00 – 16:00

Trego më shumë

Sektori për Urbanizim dhe Planifikim hapësinor, Zhvillim Ekonomik Lokal dhe Mbrojtjen e mjedisit jetësorë

Udhëheqës: Vjollca Abazi

tel: 075/212-528

Е-mail: abazi1978@gmail.com

Orë pune: 8:00 – 16:00

Trego më shumë

Sektori për Veprimtari komunale, Infrastrukturë, Trafik dhe Efikasitet e energjetik

Udhëheqës: Sabedin Emini

tel: 076/363-910

Е-mail: sa10bo@hotmail.com

Orë pune: 8:00 – 16:00

Trego më shumë

Back to top