Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Përfundoi asfaltimi i rrugës në fshatin Garanë

Përfundoi asfaltimi i rrugës në fshatin Garanë, rrugë që lidh Llokaçet e poshtme me pjesën e epërme të fshatit dhe xhaminë.

Komuna Kërçovës vazhdon realizimin e projekteve të parapara në buxhetin e vitit 2023.

Back to top