Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jançica

Adresa
rr. Pirinska

tel: 070/223-258

Trego më shumë

Sokolana

Adresa
Konjski livadi – Kërçovë

Salla në shkollën fillore ,,Hristo Uzunov,,

Adresa
Fsh. Drugovë – Kërçovë

tel: 071/221-357

Salla në shkollën fillore ,,Sande Shterjoski,,

Adresa
Rr. 11 Septemvri nr.143

tel: 070/561-572

Salla në shkollën e mesme ,, Mirko Mileski,, – ,,Drita,,

Adresa
Rr. Rudniçka nr.2

tel: 078/442-986

Salla në shkollën fillore ,,Vlladimir Polezhinoski-Bato,,

Adresa
Rr. Arso Vojvoda pnr.

tel: 071/388-820

Salla në shkollën fillore ,,Milto Gurra,,

Adresa
Fsh. Garanë-Kërçovë

tel: 070/318-191

Salla në shkollën fillore ,,Faik Konica,,

Adresa
Fsh.Greshnicë-Kërçovë

tel: 072/248-818

Back to top