Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Programi Romacted faza II

1. Ne kuadër të akcionit 1- Projekti Infrastrukturor u realizuan:

  • Rregullimi i dy rrugicave me pllaka bekatoni me gjatesi prej 175 m. dhe gjerësi 2.5m në lagjen Vlashki Pat- lagje me shumicë dërrmuese të popullatës Rome

2. Në kuadër të aksionit 2- Aktivitete Post-COVID 19 masa për prevenim dhe rikuperim në arsimin për fëmijë dhe të rritur realizohen:

  • Aktivitete tutorike per 68 nxënës Romë të klasës 2, 3 dhe 4 në shkollat fillore të Komunës së Kërçovës
  • Sigurimi i materialeve për nxënësit të cilët ndjekim mësim tutorik, 68 komplete të dhëna nxënësve
  • Kryerja e kontrolleve preventive falas të Romëve me gjendje të rënduar sociale- U realizuan 176 kontrolle falas ne 3 lokacione ku jeton popullata Rome. Këto kontrolle përfshinin matjen e shtypjes së gjakut, sheqerit në gjak dhe EKG

Video

Back to top