Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Realizime dhe riparime te objekteve të rëndësishme publike, rrugë dhe rrugica në të gjithë territorin e Komunës së Kërçovës

Përmbyllje të premtimeve të parapara në Buxhetin e vitit 2023

Back to top