Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

INQK „Koço Racin“ – Kërçovë gjendet ne qendër të qytetit.

Objekti është e hapur për përdorim që nga viti 1980 më 11 tetor, dhe aty më shumë se 40 vjet mbetet trashëgimija kulturore, arti dramatik, muzika, folklori, kultura e artiti, gdhendja, qeramika, skulptura, arti pamor..

Objekti disponon sallë teatri që ka kapacitet për afër 400 persona, hapsira për pregaditjen e shfaqjeve kulturore, biblioteka, hapsira ku ndodhet Univerziteti i Punëtorëve ,,Krste P.Misirkov,, etj.

Institucioni punon në bazë të programit të paracaktuar nga Ministria e Kulturës e R.M.V., por shërben edhe për organizime, shoqata, shkolla dhe institucione që mbajnë shfaqe të shumta dhe të  ndryshme.

Numër kontakti  045/221-075

Web-faqen në INQK „Koço Racin“

Back to top