Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informata për disponueshmërinë e Studimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis nga zbatimi i Projektit „Park Ere në Kërçovë (35MW)“ komuna e Kërçovës

Back to top