Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ndertimi i rruges lokale që lidh qytetin e Kërçovës, gjejgësisht nga Biçinca – Mahmude me fshatrat Garanë, Shitovë, Premkë

Në intezitet të lartë dhe sipas dinamikës së paraparë përfundoi faza e parë e investimit të kësaj rruge duke shfrytëzuar të gjitha mekanizmant e nevojshme që kjo rrugë të jetë një nga arteriet kryesore që do të lidhi qytetin me fshatrat që përmendëm më lart.

Back to top