Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Punë të përfunduara në disa lokacione të rëndësishme dhe të nevojshme për qytetarët

Ndertimi i kanalit atmosferik dhe sanimi i rruges ne fsh. Garanë
Asfalltim i pjesës së vendparkimit dhe rrugës afër shkollës fillore qendrore të Qytetit
Riparimi i rrugicave në lagjen Karposh të Komunës së Kërçovës

Back to top