Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ОУ „Фаик Коница“ беше во посета на Општина Кичево

Децата се секогаш симбол на вечниот соживот, на љубовта и должноста!
Децата се нашите идни судии!
Прекрасна енергија!
Благодарам ОУ „Фаик Коница“

Back to top