Vendim për zgjedhjen e kandidatit për nënpunës administrativ në Komunën e Kërçovës

Download (PDF, 876KB)