Vendim për përzgjedhjen e kandidatit për nënpunës administrativ në Komunen e Kërçoves