Dituria është forcë, dituria është fuqi!

Drejtimi me punlën e përditëshme të Seksionit të arsimit, kulturës dhe sportit,
koordinimi i aktiviteteve dhe sigurimi i zbatimit të rregullave ligjore.


Shkollat e Komunës së Kërçovës


SHMK Drita
SHMK Mirko Mileski
Foshnjorja Olga Miceska
SHFK MILTO GURRA
SHFK Faik Konica
SHFK Gjergj Kastrioti Skënderbeu
SHFK Naim Frashëri
SHFK Rexhë Rushit Zajazi
SHFK Sande Shterioski
SHFK Dr. Vlladimit Polezhinoski
SHFK Kuzman Josifoski Pitu
Univerziteti i punëtorëve “Kërste Misirkov”