Ndërtimi i bulevardit "Goce Delçev" dhe Parkimi paralel për 129 automjete

Ndërtimi i rrugës kah nënkalimi🚗Rregullimi i shtratit të lumit🌊Ndërtimi i shëtitores🚶‍♀️🚶🏻Korsi për biçikleta🚴🚴🏻‍♀️#vazhdojmë#meFatmirDeharin#RrethoNr3

Posted by Fatmir Dehari - Faqja Zyrtare on Wednesday, October 11, 2017

 
 

Ndërtimi i parkimit nëntoksor dhe rregullimi i lumit "Sushica"

Ndërtimi i vendparkimit nëntoksor me dy nivele 🅿️Ndërtimi i tërësishëm i shtratit të lumit 🌊Ndërtimit i objektit të Komunës 🏫#vazhdojmë#meFatmirDeharin#rrethonr3

Posted by Fatmir Dehari - Faqja Zyrtare on Thursday, October 12, 2017

 
 

Ndërtimi i rreth rrotullimeve dhe udhëkryqin në mes rrugëve "Marshall Tito" dhe "11 Shtatori"

Ndërtimi i dy rreth rrotullimeve 🚧- njëri në rrugën " 11 Shtatori "- tjetëri në afërsi të Xhamisë së re në lagjen " Bella Kulla "#vazhdojmë#meFatmirDeharin#rrethonr3

Posted by Fatmir Dehari - Faqja Zyrtare on Friday, October 13, 2017