Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.

Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:

– Fshati Vraneshticë, f. Lisiçan, f. Çellopek, f. Staroec, f. Cer, f. Dupjani në periudhën prej 15.04.2021   08:00:00 deri 15.04.2021   08:30:00

Me respekt